۴ اردیبهشت ۱۳۸۵

فراموش کردن قول مشهور در انتخابات

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در نشست خبری روز دوشنبه خود وعده اصلی اش در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته مبنی بر " آوردن پول نفت سر سفره های مردم" را انکار کرد و آن را ساخته و پرداخته دست روزنامه شرق دانست. وی در پاسخ به این پرسش که "شعار اصلي دولت نهم آوردن {پول} نفت به سر سفره‌ مردم بود اما شما طرحي پيشنهاد كرديد كه نفت ارزان به كشورهاي فقير صادر كنيد"، آيا در پروژه نخست خود به نتيجه رسيده‌ايد كه اين پيشنهاد جديد را مطرح كرده ايد، گفت : من چنين شعاري نداده بودم ، روزنامه شرق از قول من نوشت و من نيز در آن زمان تكذيب نكردم
گرچه شواهد و منابع زیادی برای یادآوری وعده اصلی آقای احمدی نژاد وجود دارد ولی تنها به ذکر یک پرسش اکتفاء می کنیم و آن اینکه " چرا آقای رئیس جمهور در زمان انتخابات ریاست جمهوری حاضر نشد این وعده تبلیغاتی را تکذیب کند؟". آیا وی در دوران انتخابات احساس کرده بود که چنین شعاری می تواند برد تبلیغاتی گسترده ای داشته باشد و بهتر است در این باره سکوت کند تا از نتایج آن میوه دلخواه خود را برداشت کند یا اینکه در هشت ماه گذشته واقعیات جامعه و ورود به ساختار قدرت او را به این نتیجه رسانده که آوردن پول نفت سر سفره های مردم میسر نیست؟
به نظر می رسد فرضیه دوم بیشتر قرین به صحت است چرا که احمدی نژاد می توانست چند ماه پس از انتخابات این قول مشهور را تکذیب کند ولی انتظار داشت معجزه ای رخ دهد تا شعاریاد شده جامه عمل به خود بپوشاند. ولی در عرصه اقتصاد نباید انتظار معجزه داشت زیرا روندهای سیاسی و اقتصادی در بستر تصمیم گیری های عقلایی و حساب شده به نتیجه می رسند و واقعیات چنان سهمگین اند که به ناچار خود را بر ما تحمیل می کنند حتی اگر خود نخواهیم
اگر قرار است این وعده مهم تکذیب شود پس باید در دلایل انتخاب مردم نیز بازنگری کرد. راستی چرا احمدی نژاد رئیس جمهور شد؟

احمدی نژاد در مجلس هفتم : نفت باید بر سر سفره های مردم باشد -ایسنا 30 خرداد 1384
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • StumbleUpon
 • Donbaleh
 • Technorati
 • Balatarin
 • twitthis