۲۰ آبان ۱۳۸۶

برخورد با دراویش؛ دعوای مذهبی یا سیاسی؟

در تازه ترین رویداد پیرامون ایران، اخبار رسیده حکایت از درگیری تازه درویشان با ماموران حکومتی و به طور مشخص با بسیجیان دارد. اینجا و اینجا را ببینید
اما این نخستین بار نیست که چنین اتفاقی رخ می دهد و پیش از این نیز چنین برخوردهایی آن هم از نوع شدید آن بویژه در بهمن 1384 رخ داده بود یا در سال جاری که قطب دراویش گنابادی توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد
ابهامی که اکنون مطرح است شدت گرفتن برخوردها با دراویش از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد در تابستان دو سال پیش است. از آنجا که وزارت اطلاعات نیز مامور بررسی و اصولا زیر نظر داشتن گروه ها و فرقه های مذهبی است لذا درگیری مداوم بسیجیان با دراویش در سال های اخیر و سپس ویرانی خانقاه ها و حسینیه های آنها نمی تواند بدون برنامه ریزی قبلی صورت نگرفته باشد
اما نکته در اینجاست که چه خطری از جانب دراویش حکومت را تهدید می کند که این گونه زیر شدید ترین ضربات قرار دارند. این سوالی است که پاسخ به آن نیازمند اطلاعات زیادی نیست. همانطور که برخورد سهمگین با زنان، معلمان، کارگران و دانشجویان برای ایمن نگه داشتن پایه های قدرت سیاسی جمهوری اسلامی از زوال و تحلیل رفتن صورت می گیرد برخورد با فرقه های مذهبی به منظور مقابله با سایر برداشت های مذهبی در برابر برداشت های رایج و تفسیر شده توسط روحانیون حکومتی است
از این رو بی دلیل نیست که همواره روحانیون طرف اصلی دعوای جکومت با دراویش بوده اند چه در سده های پیشین و چه در عصر حاضر. نمونه های اخیر آن واقعه دو سال پیش در قم و مورد اخیرتر نیز حادثه شهر بروجرد در استان لرستان است که در آن یک روحانی پیشقراول معرکه وزارت اطلاعات در درگیری های قومی و فرقه ای بود
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • StumbleUpon
 • Donbaleh
 • Technorati
 • Balatarin
 • twitthis