۹ مهر ۱۳۸۵

نامه آيت الله خميني ترديدها درباره برنامه اتمي ايران را افزايش مي دهد

سايت انگليسي شبكه تلويزيوني الجزيره كه از قطر برنامه هاي خود را پخش مي كند در مقاله اي اين پرسش را مطرح كرده كه آيا ايران در سال 1988 بدنبال دستيابي به سلاح هسته اي براي پيروزي در جنگ با عراق بوده است؟ متن كامل مقاله به اين شرح است :

گزارش هاي رسيده حاكيست كه كنگره آمريكا با تمديد تحريم هاي پيشين عليه ايران كه در هفته جاري به پايان مي رسد موافقت كرده است. آمريكا ادعا مي كند كه هدف از اين كار جلوگيري از سرمايه گذاري در طرح هاي اتمي ايران است كه مي تواند منجر به توسعه سلاح هاي هسته اي شود. اين لايحه تحريم هاي اقتصادي عليه ايران را به مدت پنج سال تمديد مي كند تا از سرمايه گذاري شركت هاي خارجي در بخش انرژي ايران ممانعت به عمل آورد.

در همين حال انتشار نامه اي از آيت الله خميني در سال 1988 بار ديگر اين ادعا را مطرح كرده كه ايران بدنبال دستيابي به سلاح هسته اي براي پيروزي در جنگ با عراق بوده است. تحليلگران معتقدند همزماني انتشار نامه با تمديد تحريم هاي آمريكا عليه ايران به صورت فزاينده اي بهانه را به واشنگتن مي دهد تا به اقدام عليه تهران دست بزند. اما پرسش اين است كه چرا نامه ياد شده در چنين شرايطي منتشر شده است؟

اين مسئله مي تواند به همگرايي بيشتر واشنگتن و متحدانش كه مخالف برنامه هاي ايران براي دستيابي به فن آوري هسته اي است بيانجامد و چالشي در برابر گفته هاي محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران به شمار مي رود كه مي گويد كشورش بدليل مغايرت سلاح هسته اي با اسلام در صدد توليد اين جنگ افزار نيست.

در حالي كه خبرگزاري هاي ايران هيچ اشاره اي به مسئله سلاح هسته اي در نامه نكرده اند تمام خبرگزاري هاي غربي با برجسته كردن آن اعتبار گفته هاي مقامات ايراني مبني بر عدم تلاش براي دست يافتن به جنگ افزار اتمي را زير سئوال برده اند.

نامه آيت الله خميني كه توسط اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور پيشين ايران منتشر شده است به چالش هاي اقتصادي و نظامي ايران در جنگ هشت ساله با عراق اشاره مي كند و اينكه نخست وزير وقت تاكيد كرده كه وضعيت اقتصادي كشور زير صفر است.

در زماني كه ايران آماده مواجهه با آمريكا و سازمان ملل متحد و مقاومت بر سر عدم تعليق برنامه هاي غني سازي اتمي خود بدلايل صلح آميز است نامه آيت الله خميني تنها شك و ترديد ها را درباره اين برنامه افزايش مي دهد.

خميني در نامه سال 1988 از برنامه اتمي ايران مي گويد ( روزنامه اسرائيلي ها آرتص)

 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • StumbleUpon
 • Donbaleh
 • Technorati
 • Balatarin
 • twitthis