۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۵

نمایشگاه کتاب و ضعف فرهنگی دولت اصولگرا

نمایشگاه بین المللی کتاب امسال آیینه تمام نمایی از یکسال برنامه ریزی فرهنگی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی دولت اصولگراست که آثار ضعف آن به نحو محسوسی آشکار شده است. نمایشگاه کتاب تهران با بحران بزرگی دست به گریبان است و آن کاهش تعداد عناوین کتاب های منتشره است که تا پیش از این نیز جامعه ایران از آن رنج می برد
نگاهی به لیست کتاب های در دست انتشار ناشران ایرانی نشان می دهد که بسیاری از آثار ماه هاست در وزارت ارشاد خاک می خورد و از آنجا که پاسخگویی در عمل محلی از اعراب ندارد این وزارتخانه خود را موظف نمی داند درباره تاخیر های طولانی در دادن مجوز توضیح دهد
یکی از ناشران می گفت حتی کتابی که 40 تا 50 صفحه بیشتر ندارد چندین ماه است که در ارشاد مانده و معلوم نیست چند وقت دیگر باید منتظر دریافت مجوز برای آن ماند. در این زمان است که می توان به بن سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پی برد که گفته بود " شعارهاي اين دولت بازگشت به مباني اعتقادي در كنار مهرورزي و اعتبار بخشيدن به ايران و ايراني است ". از آنجا که مبانی اعتقادی نیز عنوانی کلی است هر کارشناس کتاب (اگر بتوان آنها را کارشناس نامید) بر اساس سلیقه خود که در حال حاضر نیز با تفکر دولت جدید بسته ترشده است با مقوله کتاب تنگ نظرانه برخورد می کند . ولی چون این دولت باید در حوزه فرهنگ گزارش عملکرد مثبتی ارائه کند و انبار کتاب ها نیز ظرفیت محدودی دارد و اعتراض ها نیز به ممیزی روبه افزایش است بعید نیست "تایید فله ای" کتاب ها در دستور وزارت ارشاد اسلامی قرار گیرد که در آن صورت دولت جدید سکولار تر از پیشینیان خود در صحنه فرهنگ عمل خواهد کرد
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • StumbleUpon
 • Donbaleh
 • Technorati
 • Balatarin
 • twitthis