۱۳ مهر ۱۳۸۵

نيويورك تايمز: افزايش تنش بين ميانه روها و نظاميان در ايران

روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز كه از نشريات تاثيرگذارايالات متحده و عرصه بين المللي است در گزارشي به نامه آيت الله خميني درباره پايان جنگ ايران و عراق پرداخته و بحث هاي مربوط به لزوم دستيابي تهران به سلاح هسته اي را برجسته كرده است.
در اين گزارش با اشاره به بندهايي از نامه رهبر سابق جمهوري اسلامي ايران آمده است : انتشار نامه در اين شرايط بيانگر افزايش تنش بين ميانه روهاي حكومتي به رهبري هاشمي رفسنجاني و آن دسته ازعناصر نظامي است كه در حال گسترش قدرت و نفوذ خود در دولت احمدي نژاد هستند.
نيويورك تايمز به نقل از " محمد عطريانفر " از افراد نزديك به هاشمي مي نويسد آقاي رفسنجاني بسيار نگران است چرا كه احساس مي كند افراد نظامي و امنيتي در حال افزايش قدرت خود هستند و مي خواهند روحانيون را با مقصر جلوه دادن آنها به خاطرخسارت هاي ناشي از جنك از دور خارج كنند.
به گفته نويسنده نيويورك تايمز، انتشار اين نامه فرصتي را براي صداهاي ميانه رو فراهم كرده تا با مقايسه شرايط امروز ايران و زمان جنگ با عراق نسبت به پيامدها و خسارت هاي رويارويي با سازمان ملل متحد هشدار دهند.
متن كامل مقاله را در اينجا ببينيد
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • StumbleUpon
 • Donbaleh
 • Technorati
 • Balatarin
 • twitthis